Vai diễn không cần thi tuyển

Nhân quả luật thời chẳng sai chạy đâu, làm lành lánh dữ cuộc đời lạc an:

———— Quà Tặng Cuộc Sống – Vai Diễn Không Cần Thi Tuyển

Lương thiện

Thì không cần diễn

Cũng không cần thử vai

Điều tốt đẹp sẽ tự tìm đến.

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Lời muốn nói 509: Nói thật

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài nói thật:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Tấm lòng cao cả

dta'1Giữa cuộc đời còn lắm bao điều thị phi, và nhiễu nhương, thì thật lành thay vẫn còn hiện diện những con người thiện lành, sống biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh xung quanh. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu một trong những câu chuyện thiện lành như thế.

Lời muốn nói 508: Phật Pháp

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài Phật Pháp:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Bao câu hỏi lớn đặt ra

Bao câu hỏi lớn đặt ra

Có từ thuở trước ngàn xưa vọng về

Lành thay Phật Pháp hiện đời

Cho ta lời đáp lý chơn hiển bày

Con người hiện có từ đâu

Chỉ là huyễn hóa hợp thành do duyên

Ngõ thời duyên tán thì tan

Chỉ là như thế thật thà chi đâu

Chết rồi đi tới nơi nao

Luân hồi ba cõi sáu đường người ơi

Hoặc là Tịnh Độ tới nơi

Tùy theo tâm Đạo mà thành chốn nơi

Làm sao thoát khỏi luân hồi

Nhìn ngay nhìn thẳng niệm tình trong ta

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Lời muốn nói 507: Chung sống an lành

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài chung sống an lành:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Thùng phân dơ hay sạch

dta1.1Sáng chủ nhật hôm nay, sư thầy đã kể cho các Phật tử nghe một mẫu chuyện thiền thật thú vị, khiến cho mọi người hoát nhiên bừng tỉnh nhận ra lẽ thật.