Lời muốn nói 831: Tùy duyên mà bất biến

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài tùy duyên mà bất biến:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Cùng sách tấn nhau tu tiến

HP2Sư thầy cất tiếng hỏi các Phật tử:

– Có quý vị nào tu năm năm?

Một loạt cánh tay của các Phật tử giơ lên. Sư thầy hoan hỷ vỗ tay tán thán. Rồi lại hỏi tiếp:

– Có quý vị nào tu mười năm?

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 31-10-2018

1896731_664643213599553_1751787788_nTu thiền không phải luyện tập cơ thể 

———— HT Thích Thanh Từ

HỎI: Thưa Thầy, trong quyển Thiền Căn Bản có đoạn dạy "thở qua lỗ chân lông". Vậy chúng con có nên áp dụng không?

_(())_ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_

Lời muốn nói 830: Không vọng động

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài không vọng động:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 30-10-2018

944869_1708960592688398_1168687550717195787_nMê tín 

———— HT Thích Thanh Từ

Mê tín là lòng tin mù quáng không thấy lẽ thật, không đúng chân lý. Ðơn cử một số thí dụ để chúng ta biết rõ.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 29-10-2018

113bLuân hồi khổ 

———— HT Thích Thanh Từ

Phật dạy việc sanh tử của chúng sanh quá nhiều, liên tục không dứt, nên sự khổ não không thể nào kể hết được, mỗi lần chết đi sanh lại là chịu nhiều khổ đau. Hiện tại chúng ta đang mang thân này, là đã trải qua vô lượng kiếp bỏ thân rồi mang thân.

Lời muốn nói 829: Luật nhân quả

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài luật nhân quả:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.