Lời muốn nói 685: Tình chấp trí ngăn

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài tình chấp trí ngăn:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Xót thương

Bạn đây vào viện tâm thần

Phát quà từ thiện giúp người an vui

Nhưng người bệnh đó nổi điên

Cất lời mắng chửi bạn thời hoang mang

Bạn đây hành xử ra sao

Khởi lên tức giận hay là xót thương

Thương vì người bệnh đảo điên

Tâm thần bấn loại chẳng yên cõi lòng

Nếu người cất tiếng chửi ta

Thì đừng tức giận mà cần xót thương

Thấy người như thể người điên

Tâm tư động loạn thị phi quay cuồng

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Không phân biệt

dta1.1Người là phóng viên của thời báo kinh tế lớn nhất nước. Người được giao nhiệm vụ đến phỏng vấn một người chủ hãng xe, nổi tiếng là người có tài bán được nhiều xe nhất trong cả nước.

Lời muốn nói 684: Lòng tham

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài lòng tham:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Lời muốn nói 683: Dục tốc bất đạt

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài dục tốc bất đạt:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Chiếc bình thần kỳ

Tham lam làm chi chỉ thêm phiền não, sẻ chia chân thành cuộc đời thêm vui:

———— Quà Tặng Cuộc Sống – Chiếc Bình Thần Kỳ

Có lợi cùng hưởng

Có họa cùng chia

Sống với nghĩa tình

Cuộc đời tất an.

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Lời muốn nói 682: Tu năm phút

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài tu năm phút:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.