Khuyên người tu Phật

Liên Hoa Sắc một La Hán

Thần thông diệu dụng Đạo mầu thâm sâu

Bà thường cất tiếng khuyên lơi

Khuyên người tu Phật để mà lành an

Một hôm bà gặp nhóm người

Bà liền cất tiếng khuyên người đi tu

Nhóm người cất tiếng thưa rằng

Chúng con ham ngủ ham chơi đủ điều

Lỡ mà phạm phải giới điều

Thì rằng địa ngục đọa vào làm sao

Bà rằng đọa hết lên tu

Do vì chủng tử nhân lành đã gieo

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Advertisements

Bao dung tha thứ

Có người từng phạm lỗi lầm

Nhưng nay sám hối ăn năn thật lòng

Đến chùa lễ Phật thành tâm

Nhưng mà người đó bị người chê bai

Người ta bàn tán xôn xao

Ác nhân mà cũng đi chùa hay sao

Thật là lời tiếng không nên

Phạm vào ác khẩu hay chăng hỡi người

Người ta đã biết ăn năn

Thì rằng cần phải giúp người tốt lên

Đừng nên cất tiếng thị phi

Chỉ thêm phiền não tội tình người ơi

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Ân oán với nhau

Thân tâm huyễn hóa thôi mà

Có chi là thật là thà người ơi

Đất nước gió lửa thành thân

Năm trần đọng lại thành nên tâm tình

Thân tôi huyễn hóa thế thôi

Vậy mà người khác nhìn vào khác sai

Có người yêu mến tặng trao

Có người ghét bỏ hận thù chẳng ngơi

Vì sao nên cớ sự này

Do vì dấu ấn thuở xưa hiển bày

Khi xưa ân oán với nhau

Bây giờ gặp lại ghét thương đủ điều

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Nhận rõ chân lý

Hết vui rồi lại đến buồn

Hết buồn rồi lại đến vui hỡi người

Vui buồn quanh quẩn tháng ngày

Vô thường thay đổi thật là phiền thay

Tiền tài vật chất phù du

Có rồi lại mất đó thôi hỡi người

Cần nên nhận tỏ sự tình

Mãi mê tìm kiếm chỉ thêm não phiền

Thân tâm huyễn hóa thôi mà

Có chi là thật là thà người ơi

Ngõ thời hay tỏ sự này

Liền ngay buông xã não phiền rã tan

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Lan tỏa an lành

Ngõ thời chân lý hiển bày

Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm

Tự mình cảm thấy an yên

Thì rằng cảnh vật chuyển xoay theo mình

Tu thân rồi mới tề gia

Tề gia trị quốc hai điều nối nhau

Bình thiên hạ tiếp theo sau

Là lời xưa thuở ông bà truyền trao

Khi thời phiền não rã tan

Cùng vừa phải lúc an lành hiển lên

Từ mình lan tỏa khắp nơi

Khiến mọi người đó thấy lành thấy an

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

************

Bạn đang có nỗi niềm cần người lắng nghe chia sẻ hãy trò chuyện zalo với cho mình

————

Xin chào bạn

Nếu bạn đang có phiền não, khổ đau, bế tắc trong cuộc sống mà chưa thể tìm thấy ai để chia sẻ nỗi niềm thì bạn hãy trò chuyện với mình, mình sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, tìm ra giải pháp cùng với bạn.

Cân bằng thân tâm

Tiện nghi vật chất nơi đời

Cửa nhà xe cộ tiền tài phù du

Có rồi lại mất đó thôi

Mãi mê tìm kiếm chỉ thêm não phiền

Tiện nghi tình cảm nơi đời

Tình bè tình bạn tình yêu với người

Vô thường thay đổi khôn lường

Nay thương mai ghét thật là trái ngang

Tâm linh cần phải trôi dào

Để mà có thể thăng bằng thân tâm

Siêng năng tu học Đạo mầu

Tu tâm dưỡng tánh để mà lành an

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Nghĩ tưởng

Ngõ thời sống ở trên đời

Nghĩ quanh nghĩ quẩn chẳng ngơi chút nào

Nghĩ về quá khứ vị lai

Thật là phiền não nặng nề người ơi

Nghĩ về quá khứ thì rằng

Thì rằng sân hận hay là đắm say

Đắm say quá khứ vinh quang

Nhưng mà quá khứ đã trôi qua rồi

Tương lai nghĩ đến thì rằng

Thì rằng lo sợ hoang mang đủ điều

Lo cho cuộc sống đủ đầy

Tương lai kỳ thực chưa từng xảy ra

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.