Vọng tình điên đảo

Phàm phu nhận giả làm chơn

Cho rằng suy nghĩ của tôi thật tình

Chạy theo phải quấy hơn thua

Chỉ thêm phiền não cũng vừa khổ đau

Khi thời như ý thì mừng

Khi không như ý sân hờn khởi lên

Thật là điên đảo tâm tình

Chẳng an chẳng lạc dáng hình ngã nghiêng

Khi người nói xấu đặt điều

Vội vàng giải thích đủ điều luyên thuyên

Cần chi phải thế hỡi người

Khi càng giải thích là càng ngã nhân

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Advertisements

Xót thương

Bạn đây vào viện tâm thần

Phát quà từ thiện giúp người an vui

Nhưng người bệnh đó nổi điên

Cất lời mắng chửi bạn thời hoang mang

Bạn đây hành xử ra sao

Khởi lên tức giận hay là xót thương

Thương vì người bệnh đảo điên

Tâm thần bấn loại chẳng yên cõi lòng

Nếu người cất tiếng chửi ta

Thì đừng tức giận mà cần xót thương

Thấy người như thể người điên

Tâm tư động loạn thị phi quay cuồng

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Vững bước tiến đi

Thực hành vô ngã người ơi

Cái tôi huyễn hóa thật thà chi đâu

Của tôi cũng thế hỡi người

Nhận ra như thế giảm vơi não phiền

Từ bi ban rãi muôn nơi

Dù giàu hay khó vẫn đều thương thay

Thương vì quanh quẩn si mê

Đi trong sinh tử luân hồi khổ đau

Thực hành khiêm hạ đi người

Tu cao tu chứng vẫn là nhỏ nhoi

Thấy mình cỏ rác mà thôi

Mong người chứng đắc thành công rạng ngời

Bảo vệ tâm địa đi người

Bồ Đề tâm địa của người sơ cơ

Giúp người vững bước tiến đi

Thân tâm an lạc vào nhà Như Lai.

Trân quý những gì đang có

Đi từ phòng khách đi ra

Đi vào nhà bếp tìm đồ ăn chơi

Trong tâm cứ mãi nghĩ về

Nghĩ về thức uống thức ăn không ngừng

Bước đi như thế thật là

Thật là phiền não nặng nề tâm tư

Bỏ quên thực tại nhiệm mầu

Chạy theo vọng tưởng ánh màu khổ đau

Nếu như chẳng thể bước đi

Bạn đây sẽ thấy khổ đau vô cùng

Lành thay lành lặn thể thân

Bạn liền cảm thấy vui mừng khôn ngơi

Cần nên trân quý những gì

Những gì đang có để yên cõi lòng

Đừng nên vọng tưởng xa xôi

Chỉ thêm phiền não nổi trôi muộn sầu.

Chết là gì

Chết là gì hỡi người ơi

Chết là tắt thở chẳng còn sống chi

Chết là đi đến suối vàng

Nhiều người cất tiếng đáp lời thế đây

Khi thời câu hỏi đặt ra

Nhiều người cho đó ngẩn ngơ vô cùng

Chết mà cũng hỏi hay sao

Chết thì là chết có chi hỏi hề

Tất Đạt Đa thái tử từng

Đặt ra câu hỏi chết là gì ta

Ta đây cũng phải chết sao

Đây là động lực khiến ngài xuất gia

Đến khi hội đủ cơ duyên

Ngài liền bừng tỉnh nhận ra sự tình

Bao câu hỏi đó tiêu tan

Lý chơn chánh Pháp ngài truyền muôn nơi.

Phật tánh

Con chó có Phật tánh không

Sư rằng không có, vì sao như vầy

Do vì nghiệp thức che đi

Tạo gây nghiệp chướng đi trong luân hồi

Con chó có Phật tánh không

Sư rằng có đó, nhưng sao đọa đày

Biết mà cố phạm người ơi

Tạo gây nghiệp chướng đọa làm chó thân

Ngõ thời Phật tánh nơi ta

Sẵn trong ta đó đời đời chẳng phai

Do vì tham đắm trần ai

Nên thời quên mất bi ai hiện về

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Đạo Phật

Đạo Phật trí huệ rạng ngời

Đến mà để thấy thấy rồi mới tin

Nào đâu đến chỉ tin suông

Nhận ra như thế sẽ thôi não phiền

Từ bi đạo Phật thênh thang

Dù giàu hay khó cũng đều thương thay

Thương vì quanh quẩn si mê

Đi trong sinh tử ê chề khổ đau

Tự do đạo Phật hiển bày

Đức Phật là bậc Đạo Sư chỉ đường

Đường lành đường ác thì tùy

Tùy vào lựa chọn mỗi người người ơi

Đạo Phật bất biến tùy duyên

Niệm Phật trì chú tọa thiền ba môn

Ngõ thời đều hướng nhất tâm

Hiển bày an lạc thoát ra luân hồi.