Buông xả

Khi thời niệm ý khởi lên

Tạo nên cõi nước dựng xây bao điều

Người đây muốn diệt muốn sinh

Thì là tùy ý khó lường đoán thay

Khi thời niệm ý tan đi

Một trời rộng mở thênh thang rạng ngời

Vượt qua ba cõi sáu đường

Hòa vào chơn Tánh thoát đường tử sinh

Vọng tình xúc niệm nơi ta

Chỉ là huyễn hóa thật thà chi đâu

Người ơi buông xả cho mau

Để mà an lạc để mà thảnh thơi

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

————

Thông Tin Khuyến Mãi Giảm Giá Hấp Dẫn

Advertisements

Thiên đường và điêu tàn

Ngõ thời khoa học ngày nay

Ngày càng phát triển rẽ sang hai đường

Một là quay lại diệt vong

Hai là phát triển thành ra thiên đường

Diệt vong hay cõi thiên đường

Đều do đạo đức nơi người mà ra

Nếu như đạo đức thăng hoa

Thì rằng cõi nước hóa ra thiên đường

Còn như đạo đức suy đồi

Thì rằng cõi nước tan hoang tiêu điều

Vậy nên cần phải trao dồi

Tu thân dưỡng tánh để đời đẹp tươi

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

————

Thông Tin Khuyến Mãi Giảm Giá Hấp Dẫn ..

Buông và không buông

Được người thương mến thì mừng

Khi không như ý thì buồn khởi lên

Vậy nên cần phải xả buông

Nhưng mà buông xả thế nào người ơi

Ngõ thời không phải buông người

Mà là buông xả cái tôi nơi mình

Không mong không muốn không cầu

Hay là chống đối cũng không hỡi người

Đôi khi đừng vội xả buông

Lùi về một góc dõi theo sự đời

Khi thời hội đủ nhân duyên

Thì rằng tiếp bước làm điều thiện lương

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

————

Thông Tin Khuyến Mãi Giảm Giá Hấp Dẫn

Tiến tu từng thời

Tu là sửa đổi tốt lên

Làm lành lánh ác giữ tâm trong lành

Đây là lời Phật truyền trao

Hành theo sẽ thấy lạc an hiện tiền

Nhưng mà không dễ hỡi người

Trẻ em tám tuổi thuộc lòng ngay thôi

Nhưng mà già cả tám mươi

Ngõ thời chưa chắc hành theo trọn đầy

Dụ như với việc giữ gìn

Giữ gìn năm giới thật là khó thay

Khó mà giữ trọn giới điều

Vậy nên cần phải tiến tu từng thời

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

————

Thông Tin Khuyến Mãi Giảm Giá Hấp Dẫn

Phật tánh

Mây đen che kín mặt trời

Nhưng mà mây đó tạm thời mà thôi

Mặt trời mới thật vĩnh hằng

Mây thời tan mất trời quang rạng ngời

Xúc tình vọng tưởng nơi ta

Như là mây áng che mờ thể tâm

Khi thời vọng tưởng rã tan

Cũng là Phật tánh rạng ngời hiển lên

Xúc tình vọng tưởng nhanh tan

Như là mây đó chóng tan thôi mà

Còn như Phật tánh vĩnh hằng

Mãi bên ta đó đời đời không phai

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

————

Thông Tin Khuyến Mãi Giảm Giá Hấp Dẫn

Chấp chi lời tiếng người đời

Là người sống ở trên đời

Ngõ thời nhiều ít đã từng tổn thương

Làm sao tránh khỏi hỡi người

Cuộc đời thế đấy thị phi chẳng dừng

Cuộc đời quanh quẩn vui buồn

Tổn thương thương tổn khó lường lắm thay

Do vì chấp ngã chấp ta

Nhận mình là thật thành ra thế này

Cuộc đời huyễn hóa thôi mà

Có chi là thật là thà người ơi

Chấp chi lời tiếng người đời

Thản nhiên buông xả sống đời lành an

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

————

Tái bút: Giới thiệu sách hay với các bạn

Thật thà chi đâu

Ngõ thời ước muốn nơi đời

Ai người cũng có đã từng trải qua

Nhưng mà có được ý như

Thì rằng cần phải xét xem thế nào

Nếu như cái chết bất ngờ

Nếu như bệnh tật nặng nề thân tâm

Hay là kém phước thiếu duyên

Thì rằng chẳng thể hiện thành ý như

Khi thời như ý thì mừng

Khi không như ý thì buồn khởi lên

Việc chi phải thế hỡi người

Cuộc đời huyễn hóa thật thà chi đâu

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

————

Tái bút: Giới thiệu sách hay với các bạn