Thứ tha hay không thứ tha

Ngõ thời người bị người thân

Nhẫn tâm đối xử bất công với người

Thế nên người khổ người đau

Người bèn tìm đến xin sư giải bày

Sư rằng người hãy thứ tha

Người hành theo thế thấy lòng nhẹ vơi

Sư rằng người hãy yêu thương

Người hành theo thế an yên tâm tình

Nhưng rồi sư cất tiếng lời

Người thân người đó chỉ là vậy thôi

Chỉ là nhân quả hiển bày

Thứ tha hay chẳng có can hệ gì

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

————

Bạn có thể tham khảo bài viết "Hạnh phúc là gì – Bí quyết an lạc hạnh phúc vĩnh cửu" Tâm Thiền đúc kết từ lời dạy của các bậc giác ngộ, và một phần nhỏ nhiệm kinh nghiệm của bản thân.

Hạnh phúc là gì - Bí quyết an lạc hạnh phúc vĩnh cửu

 

Advertisements

Lời mẹ dặn

LỜI MẸ DẶNKhi mẹ chết xin các con đừng khóc
Đừng ồn ào,đừng khuấy động thân ta
Hãy bình tâm niệm Phật A Di Đà
Và cấp tốc gọi,mời ban hộ niệm

Lo chuẩn bị một bàn thờ Phật
Hai đèn cầy và một bình hoa
Dĩa trái cây, ba tách đựng trà
Nhan cúng Phật, và mười tô trà lá.

Khi họ đến, nghe lời họ dặn
Phải một lòng tin tưởng vâng theo
Bảo làm sao ,cứ thế mà làm
Và luôn ở bên Mẹ lạy Phật.

Tự chế tác hạnh phúc

Khi thời được mến được khen

Thì rằng vui sướng hỷ hoan trong người

Khi thời bị ghét bị chê

Thì rằng phiền não ê chề khởi lên

Khi thời thương mến người ta

Nhưng người ta đó không thương lại mình

Thế là phiền não khổ đau

Thật là không đáng thật là thương thay

Vậy là hạnh phúc của mình

Ngõ thời lệ thuộc người đời hay sao

Sao không tự tạo cho mình

Niềm vui hạnh phúc hỡi người có hay

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Cẩn trọng

Khi thời bệnh tật ốm đau

Khi thời nghèo khó đường cùng quẩn quanh

Người ta sẽ dễ tin vào

Đi theo tà đạo hay chăng hỡi người

Tin vào tà đào thì rằng

Khởi lên xằng bậy làm điều quấy sai

Phạm vào tội lỗi người ơi

Thật là không đáng thật là thương thay

Vậy nên cần phải kỹ càng

Xét xem chân chính lợi ta lợi người

Rồi thì mới thể tin theo

Để rồi sẽ thể an lành thân tâm

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Người cao quý

Có người từng phạm lỗi lầm

Nhưng nay sám hối ăn năn thật lòng

Là người cao quý hỡi người

Phật Đà dạy thế cần nên tỏ tường

Có người bất thiện chưa từng

Chưa từng phạm lỗi thật là hay thay

Cũng là cao quý đó người

Đây lời Phật dạy cần nên tỏ tường

Trên đời hiếm có người nào

Chưa từng phạm lỗi thật là hiếm thay

Vậy nên ta hãy thứ tha

Ta người chung sống thuận hòa yên vui

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Tìm lại con người thật ta

Khi thời được mến được khen

Thì rằng vui sướng hỷ hoan trong người

Khi thời bị ghét bị chê

Thì rằng phiền não ê chề khởi lên

Chấp chi lời tiếng người đời

Khen chê gió thoảng đầu môi thôi mà

Có rồi lại mất đó thôi

Có chi là thật là thà người ơi

Tâm tình người đó vô thường

Khi thương khi ghét biết lường sao đây

Chi bằng ta hãy quay về

Quay về tìm lại con người thật ta

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Khuyên người tu Phật

Liên Hoa Sắc một La Hán

Thần thông diệu dụng Đạo mầu thâm sâu

Bà thường cất tiếng khuyên lơi

Khuyên người tu Phật để mà lành an

Một hôm bà gặp nhóm người

Bà liền cất tiếng khuyên người đi tu

Nhóm người cất tiếng thưa rằng

Chúng con ham ngủ ham chơi đủ điều

Lỡ mà phạm phải giới điều

Thì rằng địa ngục đọa vào làm sao

Bà rằng đọa hết lên tu

Do vì chủng tử nhân lành đã gieo

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.