Quay đầu là bờ

dta1.1Chuyện kể rằng có một vị thiền sư nọ đang đi trong rừng thì bị một nhóm cướp chặn lại đòi tiền mãi lộ.

Khi này, sau khi nhìn qua một lượt các tên cướp, vị thiền sư bỗng rơi nước mắt.

Advertisements

Không phải thấy mới tin

dta1.1Sư thầy mở một trung tâm tu thiền, và trị liệu tâm lý. Tiếng lành ngày càng đồn xa, thế là vào một ngày nọ có một người đến thưa chuyện với sư thầy.

Hai mươi năm và hai xu

dta1.1Người và một đạo sĩ đang cùng đi trên một con đường, cho đến bờ sông nọ thì xảy ra một sự việc thật kỳ đặc.

Thói quen khó bỏ

dta1.1Sư thầy đến thăm một nữ cư sĩ sống và tu tập một mình trong một am thất nơi vắng người qua lại.

Sư thầy có dịp chứng kiến, nghe được giọng tụng Kinh của người nữ cư sĩ thật truyền cảm, thật hay khiến lòng người xao động.

Ý và hành động

buddhaCó một ngoại đạo, đến chất vấn đức Phật rằng:

– Theo tôi, chỉ khi có hành động mới tạo nghiệp, chỉ mới nghĩ đến thì chưa tạo nghiệp.

Đức Phật từ tốn hỏi rằng:

Bên nhau

dta1.1Người là y tá trưởng của một bệnh viện đa khoa. Trong cuộc đời làm y tá của mình, người đã trải qua nhiều kỷ niệm, nhưng có một sự việc đã để lại trong người ấn tượng sâu đậm.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 26-6-2018

11145886_1641544876096637_5602313002468244729_oTrần lao hết thì trí tuệ hiện

———– HT Thích Thanh Từ

Này Thiện tri thức, pháp môn của tôi đây từ một Bát-nhã phát sanh tám muôn bốn ngàn trí tuệ. Vì cớ sao ? Vì người đời có tám muôn bốn ngàn trần lao, nếu không có trần lao thì trí tuệ thường hiện chẳng lìa tự tánh.