Tình người và loài vật

dta'1Giữa cuộc đời còn lắm bao điều thị phi và nhiễu nhương thì thật lành thay vẫn còn hiện diện những con người thiện lành, sống biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh xung quanh. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu một trong những câu chuyện thiện lành như thế.

Advertisements

Tấm lòng cao cả

dta'1Giữa cuộc đời còn lắm bao điều thị phi, và nhiễu nhương, thì thật lành thay vẫn còn hiện diện những con người thiện lành, sống biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh xung quanh. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu một trong những câu chuyện thiện lành như thế.

Thiện lành cách đối nhân xử thế

dta'1Giữa cuộc đời còn lắm bao điều thị phi và nhiễu nhương, thì thật lành thay, vẫn còn hiện diện những con người thiện lành, sống biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu một trong những câu chuyện thiện lành như thế.

Tình cảm loài vật

dta'1Loài vật, những tưởng không có tình cảm như con người, nhưng thực chất loài vật vẫn có tình thương mến thương lẫn nhau, cùng nâng đỡ, giúp nhau vượt qua gian khó. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện thiện lành về tình cảm loài vật như thế.

Tình nghĩa loài vật dành cho ân nhân

dta'1Giữa cuộc đời thị phi, còn lắm bao điều nhiễu nhương, thì thật lành thay vẫn còn hiện diện những con người thiện lành sống biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện về một trong những con người thiện lành như thế.

Điều mầu nhiệm

dta'1Điều mầu nhiệm, có người tin, có người không tin. Nhưng dẫu sao, khi đâu đó xuất hiện điều thiện lành tốt đẹp dù không thể lý giải vẫn đem đến cho người ta một niềm vui, niềm hạnh phúc trong tâm tư. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một câu chuyện về một điều mầu nhiệm đã từng xảy ra trong thực tế.

Cách hành xử đầy Đạo hạnh

dta'1Nhân quả rất công bằng, gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy, mọi mối quan hệ trên cuộc đời đều không ngoài bốn việc báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách hành xử vô cùng Đạo hạnh của một hòa thượng tu hành thâm sâu đối với người có ân oán với mình.