Tấm lòng thiện lương

dta'1Giữa cuộc đời còn lắm bao điều thị phi, và nhiễu nhương, thì thật lành thay vẫn còn hiện diện những con người thiện lành, sống biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh xung quanh. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện về một trong những con người thiện lương như thế.

Advertisements

Đám tang chó có nghĩa

dta'1_FotorGiữa cuộc sống còn biết bao điều thị phi và nhiễu nhương, thì thật lành thay vẫn còn những chúng hữu tình sống có tình có nghĩa với nhau. Và câu chuyện giữa người với chó sau đây là một minh chứng cho điều đó.

Chạy bộ vì tình người

dta'1Giữa cuộc đời còn lắm bao điều thị phi và nhiễu nhương thì thật lành thay vẫn còn hiện diện những con người thiện lành, sống biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh xung quanh. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện về một con người thiện lành như thế.

Tình người và vật

dta'1Giữa cuộc đời còn lắm bao điều thị phi, và nhiễu nhương, thì thật lành thay, vẫn còn hiện diện những con người thiện lương, sống biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh xung quanh. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một trong những câu chuyện thiện lành như thế.

Tình thương yêu khiến đời đẹp tươi

dta'1Giữa cuộc đời còn lắm bao điều thị phi, và nhiễu nhương, thì thật lành thay vẫn còn hiện diện những con người, những loài vật sống biết yêu thương, biết chia sẻ với những mảnh đời xung quanh. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một trong những câu chuyện thiện lành như thế.

Thử thách tình người

dta'1Giữa cuộc đời còn lắm bao điều thị phi, và nhiễu nhương thì thật lành thay vẫn còn hiện diện những con người thiện lành, sống biết yêu thương, chia sẻ với mọi người xung quanh. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một trong những câu chuyện thiện lành như thế.

Tình người với nhau

dta'1Giữa cuộc đời còn lắm bao điều thị phi, và nhiễu nhương, thì thật lành thay, vẫn còn hiện diện những con người thiện lành, sống biết yêu thương, biết chia sẻ với mọi người xung quanh. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện về một trong những con người như thế.