Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 21-09-2019

10317584_1693267110924413_5936022423041421692_oHết vọng thì tịnh hiện 

———— HT Thích Thanh Từ

Lại có nhiều người ngồi nhìn, khi được yên lặng, chấp cái thanh tịnh là mình, đó là chấp tịnh. Ngài dạy rằng: Tánh người vốn là tịnh, Bản tánh mình như tánh nghe tánh thấy của chúng ta, tịnh hay động? Vì nó vô tướng, vì nó hằng bất động nên nó thanh tịnh.

Advertisements

Lời muốn nói 1066: Mong muốn vượt quá phước báu

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài mong muốn vượt quá phước báu:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

7 sai lầm đáng trách nhất của đời người, làm tiêu tán thiện nghiệp, gieo mầm ác báo

Lời muốn nói 722-Bao dung khác biệtNhững sai lầm này nếu mắc phải sẽ làm mất hết công đức cuộc đời… gánh hậu quả rất nặng.

1. Phát tâm sân hận

Theo Phật giáo Đại Thừa, lúc phiền não nghiêm trọng nhất là lúc sinh tâm sân hận. Tâm sân hận nổi lên thì hủy hoại cả trăm kiếp tích lũy thiện nghiệp. Tích lũy công đức từ những việc nhỏ, trải qua lâu dài mà chỉ vì một phút nóng nảy, thiếu kiên nhẫn là hủy diệt hết. Vừa giận lên là trăm ngàn nghiệp chướng kéo đến, thiêu đốt công đức.