Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 09-09-2019

1292242_1673650239552767_2603042909336324721_oTâm tịnh là Cực Lạc hiện tiền 

———— HT Thích Thanh Từ

Huệ Năng vì mọi người dời cõi Tây phương trong khoảng sát-na ở trước mắt khiến cho quí vị được thấy, quí vị có muốn thấy hay chăng?

Advertisements

Ý nghĩa chân tâm và bản tính

Tôi rất thẳng thắn, có sao nói vậy, coi chừng ác khẩu———— Thích Phước Thái

Kính thưa thầy, con có một thắc mắc về chân tâm và bản tính. Sao gọi là chân tâm? Sao gọi là bản tính? Vậy giữa chân tâm và bản tính giống nhau hay khác nhau? Con hay nghe cái tính Phật của mọi người nó bất sinh bất diệt, thế nào là bất sinh bất diệt?