Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 6-9-2018

11953279_1641065126144612_1950321690973233099_nTánh thật không hai

———— HT Thích Thanh Từ

Thiện ác tuy là khác mà Bản tánh không có hai, tánh không hai đó gọi là Tánh thật.

Advertisements

Lời muốn nói 788: Nhìn thực tại như nó đang là

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài nhìn thực tại như nó đang là:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Cầu siêu

Cầu siêu là thể thế nào

Là thời kết hợp hai điều với nhau

Một là thí thực vong linh

Hai là khai thị vong linh hướng lành

Ngõ thời thí thực vọng linh

Cúng cho vật thực đồ ăn áo quần

Khiến vong vơi giảm muốn ham

Tâm hồn nhẹ nhỏm mà nghe Pháp lành

Rồi thì khai thị vong linh

Đọc lên Kinh kệ khiến vong tỉnh bừng

Nhận ra chân lý nhiệm mầu

Xả buông phiền não tái sanh cõi lành

Cầu siêu như thế hay thay

Nào đâu mê tín hay chăng hỡi người

Mong sao sinh chúng khắp nơi

Ai thời cũng được thảnh thơi tâm hồn.