Lời muốn nói 707: Thì sao chứ

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài thì sao chứ:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Từ bi hóa giải hận thù

Ngõ thời đang lặng đang yên

Bỗng dưng bị chửi bị la đủ điều

Tức thì sân hận khởi lên

Tìm lời chửi lại đã đời mới thôi

Sân hờn sinh khởi thật nhanh

Khiến ta điên đảo chòng chành thân tâm

Vậy là chẳng chịu nghe lời

Nghe lời Phật dạy để đời lành an

Cần nên tinh tấn hành theo

Hành theo lời Phật trao truyền thuở xưa

Từ bi hóa giải hận thù

Là điều chân lý là điều thiên thu

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.