Lời muốn nói 703: Thực tại tốt tương lai tốt

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài thực tại tốt tương lai tốt:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Thành công

Thành công mà chẳng thành công

Ngõ thời thất bại theo cùng với nhau

Do vì thay đổi tính tình

Không còn lành thiện như xưa đã từng

Trở thành ngạo mạn kiêu căng

Khinh khi người thấp nhỏ nhoi hơn mình

Chạy theo tham vọng tiền tài

Chẳng là chỗ dựa an lành thuở nao

Thành công mà vẫn thành công

Cả về vật chất lẫn trong tâm hồn

Thành người có đức có tài

Thật là tuyệt hảo thật là hay thay

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.