Lời muốn nói 699: Từ trường tốt đẹp

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài từ trường tốt đẹp:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Vui buồn

Vui buồn xúc cảm hiển lên

Hết vui rồi lại đến buồn người ơi

Hết buồn rồi lại đến vui

Vui buồn quanh quẩn thật là phiền thay

Ngõ thời vui đó bao nhiêu

Thì rằng buồn đó bấy nhiêu hỡi người

Vậy nên chớ có vui nhiều

Buồn thì chỉ biết đang buồn vậy thôi

Vui buồn xúc cảm huyễn thôi

Có chi là thật là thà người ơi

Thản nhiên buông xả vui buồn

Thân tâm tự tại nổi trôi lặng dừng

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.