Lời muốn nói 697: Chấm dứt phiền não

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài chấm dứt phiền não:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Ly và Lan

Trao đi tấm lòng giúp đỡ chân thành, rồi thì quả lành sẽ đến với ta:

———— Quà Tặng Cuộc Sống – Ly Và Lan

Sống ở đời

Cần có một tấm lòng

Đối xử với người khác

Cũng đầy tình thương mến thương như với người thân.

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.