Lời muốn nói 556: Lòng người vô thường

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài lòng người vô thường:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Mong muốn

Là người sống giữa cõi đời

Ngõ thời mong muốn mong cầu điều chi

Muốn mong hạnh phúc bình yên

Ai thời cũng thế từ xưa đến giờ

Khi thời như ý thì là

Vui mừng phấn khởi hỷ hoan trong người

Khi thời không được ý như

Thì là buồn khổ chơi vơi não phiền

Khi thời có phước bên trong

Thì rằng như ý cõi lòng hỷ hoan

Khi thời không phước bên trong

Làm sao có được điều mình muốn mong

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.