Lời muốn nói 554: Không thể nắm bắt

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài không thể nắm bắt:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Chuyện lão ăn mày

Hoạn nạn có nhau cùng nhau vượt khó, khi thời phất lên đừng quên cơ hàn:

————- Khoảng Khắc Kỳ Diệu – Chuyện Lão Ăn Mày

Tình thương mến thương

Giữa các chúng hữu tình

Mới là điều cần trưởng dưỡng

Mà không phải là những thứ vật chất phù phiếm.

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.