Lời muốn nói 552: Không chấp cảnh huyễn

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài không chấp cảnh huyễn:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Sân hận

Có người sân hận ngất trời

Như là chạm khắc tên vào đá xanh

Ngàn năm vẫn chẳng phôi phai

Sân hờn như thế thật là không nên

Có người sân hận thoáng qua

Như là chạm khắc tên vào đất nâu

Một cơn gió thoảng đi đâu

Mất tâm mất dạng não sầu rã tan

Có người sân hận chút thôi

Như là chạm khắc tên vào nước trong

Nét đầu chữ đã tan tiêu

Dứt sân dứt hận bình yên lại về

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.