Lời muốn nói 551: Mưu cầu hạnh phúc

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài mưu cầu hạnh phúc:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Nói ác khẩu

dta1.1Có một người phụ nữ nọ, cô ta thường hay có những tiếng lời ác khẩu mà chính bản thân cô ta cũng không ý thức được là mình đang ác khẩu.

Lời muốn nói 550: Nước và muối

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài nước và muối:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Bữa cơm mặn

Dù người đối xử với mình thế nào, mình vẫn rất cần đối tốt với người:

———— Khoảnh Khắc Kỳ Diệu – Bữa Cơm Mặn

Trông vậy

Mà không phải vậy

Lòng người thật khó đoán lường

Thôi thì mình cứ sống tốt phần mình.

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Lời muốn nói 549: Học giả và hành giả

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài học giả và hành giả:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Cô bé thiện lành

dta'1Giữa cuộc đời còn lắm bao điều thị phi và nhiễu nhương, thì thật lành thay, vẫn còn hiện diện những con người thiện lương, sống biết yêu thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu một trong những câu chuyện thiện lành như thế.

Lời muốn nói 548: Tưởng đến đức Phật

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài tưởng đến đức Phật:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.