Lời muốn nói 440: Bình yên

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài bình yên:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Tham vọng

Người mà tham vọng chưa từng

Bị chê yếu đuối chẳng nên việc gì

Nếu như ai cũng như ai

Thì rằng xã hội làm sao vững bền

Ngõ thời tham vọng điều chi

Nếu như kinh tế trưởng tăng mạnh giàu

Nhưng thời đạo đức giảm vơi

Thật là nguy hiểm hỡi người có hay

Nếu như tâm tính suy đồi

Không còn đạo đức văn minh loài người

Người người đấu đá tranh giành

Không còn tương trợ giúp nhau an lành

Tham vọng không xấu người ơi

Ngay nơi phước báu tài năng của mình

Hướng về việc thiện việc lành

Giúp người hoan hỷ về nhà tịnh thanh.