Lời muốn nói 436: Buông xả thiện và bất thiện

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài buông xả thiện và bất thiện:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Bước đi hoàn thiện chính mình

Cuộc đời có lắm bất ngờ

Đôi khi ngã rẽ nẻo đường hiện ra

Khiến ta cần phải đưa ra

Con đường lựa chọn để mà bước đi

Khi thời chọn được đường này

Thì rằng phải bỏ đường kia hỡi người

Ngõ thời sẽ thể phân vân

Chọn lui chọn tới đôi phần khó thay

Đường đi có khó hay không

Khó hay không khó là do nơi mình

Bình tâm tĩnh ý dáng hình

Thong dong cất bước cõi tình sáng trong

Chẳng nên quan trọng đường đi

Mà là thái độ bước đi trên đường

Bước đi hoàn thiện chính mình

Không tranh không đấu với người thế gian.