Lời muốn nói 434: Sống buông xả

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài sống buông xả:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Quốc vương ốc sên

Cuộc đời này quả thật là vô thường, có đó mất đó sao thể đoán lường:

———— Quà Tặng Cuộc Sống – Quốc Vương Ốc Sên

Tham làm phù phiếm

Chạy theo tiếng tăm danh lợi

ể rồi tự mình làm hại mình

Cần nên tỉnh giác mà thoát ra.

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.