Lời muốn nói 432: Tìm lỗi

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài tìm lỗi:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Nhà của ốc sên

Quay vào soi rọi nhìn lại tâm tư, vọng tan tâm sáng mái nhà hiện lên:

———— Quà Tặng Cuộc Sống – Nhà Của Ốc Sên

Mái nhà

Mỗi chúng ta đều sẵn có

Đó không gì khác hơn

Chính là nội tâm thanh tịnh rỗng rang và sáng tỏ nơi mình.

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.