Lời muốn nói 382: Hạnh phúc thế gian

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài hạnh phúc thế gian:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Buông xả thị phi

Thương yêu tin tưởng cuộc đời

Mong rằng hạnh phúc đời ban cho mình

Thế nhưng có chút quấy sai

Nhận vào chỉ biết cho ra chưa từng

Xử hành như thế không nên

Bởi thời phước báu sẽ dần mòn tiêu

Khi mà phước báu mất đi

Cuộc đời khi đó ê chề chơi vơi

Cần nên làm thiện làm lành

Giúp người giúp vật cửa nhà ấm êm

Để thời phước báu trưởng tăng

Ngay trong ta đó chẳng nhằm nơi đâu

Cần nên lánh ác làm lành

Làm xong buông xả nhẹ nhàng thân tâm

Hai bên đối đãi thị phi

Không vương không vấn bình yên lại về.