Lời muốn nói 374: Hòa hợp

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài hòa hợp:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Đừng chấp vào lời tiếng khen chê

Khi người cất tiếng ngợi khen

Lòng thời hỷ hả một phen đã đời

Khi người cất tiếng chê cười

Lòng thời tức tối ê chề ruột gan

Chấp vào lời tiếng khen chê

Chỉ thêm phiền não nặng nề thân tâm

Chấp nhân chấp ngã chi người

Rước thêm sầu muộn hỡi người có hay

Mọi điều xảy đến nơi đời

Đều là huyễn hóa chuyển dời mà ra

Nào đâu thật có cái ta

Cần nên tỏ biết hay chăng hỡi người

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.