Lời muốn nói 369: Yêu thương nhau

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài yêu thương nhau:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Câu Phật hiệu

dta1.1Chuyện kể rằng có một người chiến sĩ samurai nọ, người có một người vợ là một Phật tử thuần thành. Mỗi tối người đều nghe thấy tiếng vợ mình niệm Phật. Người thắc mắc không hiểu tại sao vợ mình cứ gọi tên mãi, cứ lặp đi lặp lại một cái tên "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật".

Lời muốn nói 368: Tự tin và không tự tin

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài tự tin và không tự tin:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Không bỏ cuộc

Việc gì cũng thế khởi đầu gian nan, chỉ cần kiên nhẫn từ từ vượt qua:

———— Quà Tặng Cuộc Sống – Không Bỏ Cuộc

Dù gian khó

Nhưng một khi

Đã xác định mục tiêu chân chính

Thì sẽ không thể từ bỏ dễ dàng.

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Lời muốn nói 367: Phúc và họa

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài phúc và họa:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Một vị thầy hiền lương

dta'1Có nhiều câu chuyện có thực đầy cảm động về tấm gương của các bậc chân tu. Nào là các vị ấy sẵn sàng xả thân vì lợi ích tha nhân, nào là sẵn sàng nhận khổ cực về mình để đem đến an lạc cho mọi người… Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu một trong những câu chuyện thắm đẳm tình người của một bậc chân tu.

Lời muốn nói 366: Ký ức

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài ký ức:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.