Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 22-10-2018

113bBồ Tát thật sự 

———— HT Thích Thanh Từ

Chúng ta không nên tưởng Bồ-tát là những vị từ trên trời giáng xuống, có hào quang có phép linh, để chúng ta đến đảnh lễ cầu xin việc này việc nọ. Bồ-tát hiện thân rất thực tế, có khi lại tầm thường, ở bên cạnh mà chúng ta không biết.

Advertisements

Lời muốn nói 827: Buông xả

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài buông xả:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 21-10-2018

12002904_1649014022016389_1877044902520788130_nĐều là lời Phật dạy 

———— HT Thích Thanh Từ

HỎI: Có một thầy nói rằng Hòa Thượng chỉ dạy Đại thừa chớ không dạy Tiểu thừa. Có phải vậy không xin Hòa thượng chỉ dạy.

_(())_ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_

Lời muốn nói 826: Muốn và sợ

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài muốn và sợ:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 20-10-2018

944869_1708960592688398_1168687550717195787_nLy nhiễm xuất thế 

———— HT Thích Thanh Từ

Phật dạy cho hàng cư sĩ tại gia hạnh “ly nhiễm xuất thế”. Nghĩa là lìa xa ô nhiễm và ra khỏi thế gian. Vì sao? Vì năm dục tài, sắc, danh, thực, thùy hay sắc, thanh, hương, vị, xúc là lỗi lầm là tai họa, khiến cho con người chịu nhiều khổ đau truyền kiếp.

Lời muốn nói 825: Sống đúng Pháp

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài sống đúng Pháp:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Ân oán với nhau

Thân tâm huyễn hóa thôi mà

Có chi là thật là thà người ơi

Đất nước gió lửa thành thân

Năm trần đọng lại thành nên tâm tình

Thân tôi huyễn hóa thế thôi

Vậy mà người khác nhìn vào khác sai

Có người yêu mến tặng trao

Có người ghét bỏ hận thù chẳng ngơi

Vì sao nên cớ sự này

Do vì dấu ấn thuở xưa hiển bày

Khi xưa ân oán với nhau

Bây giờ gặp lại ghét thương đủ điều

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.