Lời muốn nói 239: Thời gian

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài thời gian:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Người thầy thiện lương

7581e88db6c9e0.img_Chuyện con vịt

————

Mùa hè, mẹ gửi Andrew về quê chơi với bà ngoại. Được cậu Billy cho một cái giàn thun, Andrew khoái lắm.

Lời muốn nói 238: Thử lòng

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài thử lòng:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Dạo quanh trang mạng 37: Photo tài liệu học bị kỷ luật

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài photo tài liệu học bị kỷ luật:

Việc photo tài liệu học tập của một sinh viên đã khiến sinh viên này bị kỷ luật đã khiến cư dân mạng dậy sóng.

Thênh thang cuộc đời

Dù cho người có hận thù

Ta đây thinh lặng chẳng thù chẳng sân

Đôi khi ta giúp đỡ người

Lấy ân báo oán hận thù tiêu tan

Cuộc đời khi có khi không

Được rồi lại mất khiến lòng xốn xang

Tùy duyên sẽ thấy lành an

Thản nhiên nhìn ngắm mọi điều đến đi

Muốn thì vô số thứ điều

Cần thì chỉ một mà thôi hỡi người

Cần nên ít muốn biết vừa

Thiểu dục tri túc sống đời thảnh thơi

Tùy duyên biết đủ nơi đời

Lấy ân báo oán ta người cười tươi

Sống thời như thế cần nên

Để rồi sẽ thấy thênh thang cuộc đời.

Lời muốn nói 237: Nương tựa

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài nương tựa:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Dạo quanh trang mạng 36: Kẹt xe

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài kẹt xe:

Tình trạng kẹt xe, chen lấn nhau, lái xe bất chấp nhau đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.