Lời muốn nói 334: Chia sẻ phước báu

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài chia sẻ phước báu:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Gieo căn lành nơi Phật Pháp Tăng

Căn lành nơi Phật ta gieo

Ảnh hình đức Phật thật yên thật lành

Từ bi trí huệ ngút ngàn

Ta thường nhớ tưởng thấy lành thấy an

Căn lành nơi Pháp ta gieo

Biết bao chân lý giải bày thị phi

Phật Đà tuyên thuyết rõ ràng

Học hành Phật Pháp sống đời lạc an

Ngay nơi Tăng chúng ta gieo

Cúng dường vật thực hộ Tăng tu hành

Tăng chúng là ruộng phước lành

Cho ta gieo hạt thiện lành trổ hoa

Phật Pháp Tăng đủ ba ngôi

Ta hằng cung kính sẽ rồi bình an

Mong sao trên khắp thế gian

Người người chúng sống thuận hòa ấm êm.

Lời muốn nói 333: Tin sâu nhân quả

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài tin sâu nhân quả:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Tí và Tèo

dta1.1Tí và Tèo chơi với nhau rất thân. Cả hai ít khi cãi vã nhau. Cho đến một ngày nọ, trong lúc đang thả diều, dây diều của Tèo vô tình vướng vào dây diều của Tí, làm cho diều của Tí bị đứt dây bay đi mất.

Lời muốn nói 332: Gia đình Bàng Long Uẩn

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài gia đình Bàng Long Uẩn:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Lừa Xám Và Lừa Vằn

Cùng nhau làm cùng hướng về một phía, không tranh giành không phải nghi kỵ nhau:

———— Quà Tặng Cuộc Sống – Lừa Xám Và Lừa Vằn

Mỗi người

Mỗi ý muốn khác nhau

Chỉ thêm tranh cãi thắng thua

Chi bằng nhường nhịn mỗi người lùi một bước.

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Lời muốn nói 331: Huyễn mộng

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài huyễn mộng:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.