Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 22-02-2019

11234881_1625855224332269_8580564339645616659_oKiến tánh 

———— HT Thích Thanh Từ

HỎI: Thưa Thầy, Lục Tổ nói: "Tu chỉ cốt kiến tánh". Có phải kiến tánh là nhận ra tánh giác chân thật có sẵn nơi mình không? Chẳng hạn như các con đọc kinh luận, biết nơi mình có chân tâm Phật tánh, có phải như vậy là kiến tánh khởi tu không?

_(())_ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_

Advertisements

Lời muốn nói 881:Tâm định tĩnh

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài tâm định tĩnh:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Mười chuẩn mực đạo đức cơ bản

Lời muốn nói 729-Tính lan tỏa của mạng xã hội facebook1. Khiêm hạ

Trước hết, khiêm hạ là một hành xử đạo đức vắng bóng tự ngã, dẹp tan kiêu mạn.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 21-02-2019

11219018_1652866024964522_1014226957209234480_nTin nhân quả 

———— HT Thích Thanh Từ

Chúng ta tu theo Phật thì phải tin nhân quả. Tại sao? Vì nhân quả xây dựng cho chúng ta một nền tảng tự tín rất vững chắc. Trong nhà Phật thường nói, tất cả các khổ không phải bỗng dưng nó đến mà đều có nguyên nhân. Từ cái nhân trước hoặc gần hoặc xa, chúng ta đã tạo nên ngày nay quả báo đến chúng ta phải chịu.

Lời muốn nói 880: Vọng tưởng và chơn tâm

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài vọng tưởng và chơn tâm:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Muốn tích phúc báo cho gia đình, mọi người phải biết điều này

Lời muốn nói 745-Đừng khinh khiPhúc báo của một người chính là quả báo tốt đẹp đến với người đó có nguyên nhân xuất phát từ một hành vi lương thiện trong quá khứ.

Người sẵn lòng cho đi sẽ khiến phúc báo càng ngày càng đến nhiều.

Người hay phàn nàn sẽ càng ngày càng có nhiều phiền não.

Người biết chia sẻ với người khác, sẽ càng ngày càng có nhiều bạn.

Pháp ngữ HT Thích Thanh Từ 20-02-2019

11429800_1612793058971819_4515493424424163718_nChuyển nghiệp 

———— HT Thích Thanh Từ

HỎI: Thưa Thầy, người Phật tử phát tâm tu, khi nghiệp quả đến có thay đổi từ nặng sang nhẹ như lời dạy trong kinh sách, hay chỉ là lời an ủi, chẳng hạn như nói "hao tài thì không tản mạng" để trấn an Phật tử?

_(())_ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_