Lời muốn nói 390: Cơn tức giận

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài cơn tức giận:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Tự mình định nghĩa phận mình

Người ta lấy sắc lấy tài

Lấy tiền lấy bạc lấy danh lấy tình

Khoác thành chiếc áo lên mình

Tự mình định nghĩa phận mình với nhau

Xử hành như thế không nên

Dựa vào những thứ vô thường phù du

Tựa như đọc sách thật nhiều

Nhận mình trí thức mấy ai sánh bằng

Nhưng rồi cũng vướng luân hồi

Đi trong sinh tử chao ôi mệt nhoài

Cần nên quay lại chính ta

Rọi soi tâm tưởng nhận ra nhiệm mầu

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào niệm tưởng xúc tình thị phi

Ngõ thời chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Lời muốn nói 389: Chánh niệm

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài chánh niệm:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Niệm Phật vãng sinh

dta1.1Một câu chuyện có thật về diệu dụng bất khả tư nghì của việc thực hành Pháp môn niệm Phật của một bà lão nọ. Rằng thì bà lão này có gia cảnh gian khó, cảm thấy vô cùng khổ tâm bà lão tìm đến thưa chuyện với sư thầy trụ trì.

Lời muốn nói 388: Hạnh phúc ngay chính mình

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài hạnh phúc ngay chính mình:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Người bạn thực sự

Bạn với nhau không quan trọng số lượng, mà ở mối thâm tình qua thời gian:

———— Quà Tặng Cuộc Sống – Người Bạn Thực Sự

Là bạn với nhau

Thì cần quan tâm

Giúp đỡ lẫn nhau

Khi gian khó ập đến.

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Lời muốn nói 387: Thiện và ác

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài thiện và ác:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.