Lời muốn nói 3: Chánh kiến

Tâm Thiền xin nói lên ý nghĩ của mình với các bạn về chánh kiến:

Lời muốn nói 2: Sử dụng thân người

Tâm Thiền xin nói lên ý nghĩ của mình việc sử dụng thân người sao cho hợp tình hợp lý:

Lời muốn nói 1: Tình yêu thương

Tâm Thiền xin nói lên ý nghĩ của mình về tình yêu thương giữa các chúng hữu tình:

Làm ác mà không biết tội càng nặng

Chuyện rằng có một thợ rèn

Rèn thanh sắt nóng nóng hừng hựt lên

Rèn xong để sắt sang bên

Chờ cho sắt nguội mới cầm lên tay

Có người chẳng biết thế đây

Vội vàng lao tới sắt thời trên tay

Tức thì bị bỏng thịt da

Kêu la đau đớn thật là thương thay

Người mà làm ác chẳng hay

Tội thời phạm phải nặng càng nặng thêm

Như người chẳng biết sắt hừng

Cầm trên tay đó bỏng càng bỏng thêm

Niệm thời ý ác trong tâm

Chực chờ sinh khởi thẳng nhằm ai kia

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Chúng liền tan mất về nhà lạc an.

Nghiệp dày phước mỏng

nghiepdayphuocmongChuyện kể rằng vào ngày lễ Phật Đản, các Phật tử đã tề tựu đông đủ về thiền viện để cùng nhau dâng lên tấm lòng thành kính, biết ơn của mình đối với những lời vàng ngọc đức Phật đã dạy bảo, đã khiến cho mọi người có được niềm an lạc, và hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày. Sau buổi lễ, là buổi thuyết Pháp của sư thầy trụ trì, sau buổi thuyết Pháp là một sự việc ngay cả sư thầy trụ trì cũng không ngờ là sẽ xảy ra.

Sử dụng thời gian

Tất bật bôn ba chẳng có thời gian, người ta than vãn do vì lơ đãng:

———— Quà Tặng Cuộc Sống – Cách Điều Khiển Thời Gian

Thời gian

Một đi không trở lại

Cần trân quý từng phút giây thực tại

Từng bước hoàn thành từng việc một.

Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất đời người

hocPhatlasuhuongthulonhatdoinguoiQuạ uống nước

Có một mùa hè nóng nực, trời nóng như thiêu như đốt, mãi mà không có giọt mưa nào. Đất đai bị hạn hán khô cằn, nứt nẻ, sông suối cạn khô. Muôn loài nháo nhác vì thiếu nước.