Lời muốn nói 689: Đạo thông

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài Đạo thông:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Lời muốn nói 688: Hạnh của đất

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài hạnh của đất:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Vọng tình điên đảo

Phàm phu nhận giả làm chơn

Cho rằng suy nghĩ của tôi thật tình

Chạy theo phải quấy hơn thua

Chỉ thêm phiền não cũng vừa khổ đau

Khi thời như ý thì mừng

Khi không như ý sân hờn khởi lên

Thật là điên đảo tâm tình

Chẳng an chẳng lạc dáng hình ngã nghiêng

Khi người nói xấu đặt điều

Vội vàng giải thích đủ điều luyên thuyên

Cần chi phải thế hỡi người

Khi càng giải thích là càng ngã nhân

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Không chỉ trích

dta1.1Một câu chuyện có thật về cách hành xử của một vị tổng thống đã làm thay đổi cục diện chiến tranh, đưa đất nước đến cảnh thanh bình.

Lời muốn nói 687: Nước và dầu

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài nước và dầu:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Chiếc bánh không ngủ yên

Gian dối chỉ thêm chất chứa não phiền, thành thật nhận lỗi mọi bề an yên:

———— Quà Tặng Cuộc Sống – Chiếc Bánh Không Ngủ Yên

Có lỗi

Thì đừng nên che dấu

Bởi lòng sẽ bất an

Chỉ có nói ra sự thật lòng mới nhẹ nhàng.

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Lời muốn nói 686: Nam tính nữ tính

Tâm Thiền xin chia sẻ với các bạn đề tài nam tính nữ tính:

———— Kênh youtube Thiền Tịnh Tâm:

https://www.youtube.com/channel/UC1Qvgm5dBYdLQW7Azo5SakQ

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.